Usługi

Disaster recovery

We współczesnej gospodarce, wraz ze wzrostem ilości procesów realizowanych w centrach usług wspólnych czy w modelu outsourcing’u, coraz ważniejsze staje się utrzymanie ciągłości działania (business continuity). Szczególnego znaczenia ta relatywnie nowa w Polsce dziedzina nabiera w ostatnich latach w związku z coraz silniejszym rozwojem szeroko pojętych usług dla biznesu.

W zależności od zdefiniowanych procesów krytycznych, dopuszczalnego czasu ich wyłączenia i identyfikowalnych ryzyk, każdy podmiot wymaga indywidualnego podejścia do zagadnienia zabezpieczenia ciągłości funkcjonalnej.

W ramach przygotowania konkretnych rozwiązań przeprowadzamy m.in. analizę ryzyk jakościowych i obszarowych, koncentracji geograficznej, infrastrukturalnej oraz kompetencji personelu. We współpracy z klientem, w oparciu o zdefiniowane warunki brzegowe, można następnie przygotować kompleksowe scenariusze i strategie działania w zakresie:
– organizacji wybranych procesów w sytuacjach kryzysowych,
– przygotowania, wdrożenia i utrzymania rozwiązań fizycznych.

W wybranych przypadkach rozwiązania te obejmować mogą dedykowane powierzchnie „zapasowego biura”, które w największym stopniu zapewniają ciągłość operacyjną dla najbardziej wymagających branż.

© 2017 CGI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katowice, Gen. Józefa Sowińskiego 46
Tel.: 32 355 99 40

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123600
Kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN. NIP: 954-23-62-454, REGON: 277467648