Kontakt

CGI sp.z o.o.

Budynek Millennium Plaza
ul. Gen. Józefa Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
tel: +48 32 355 99 40
biuro@cgi.com.pl
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123600
Kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN. NIP: 954-23-62-454, REGON: 277467648

© 2017 CGI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katowice, Gen. Józefa Sowińskiego 46
Tel.: 32 355 99 40

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123600
Kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN. NIP: 954-23-62-454, REGON: 277467648