Usługi

Realizacja dedykowanych obiektów

Coraz szybszy rozwój nowych modeli biznesowych i konieczność sięgania do kompetencji rozmaitych grup pracowników są źródłem zapotrzebowania na wąsko wyspecjalizowane obiekty lub obiekty zlokalizowane poza głównymi ośrodkami gospodarczymi kraju.

W ramach naszej oferty realizujemy budynki pod konkretne potrzeby klientów, takie jak datacenter z powierzchnią biurową, które uwzględniają postępującą automatyzację procesów, czy też zaawansowane technicznie budynki w lokalizacjach, gdzie nie istnieje rozwinięty rynek powierzchni biurowych.

Dostarczane przez nas powierzchnie są zaprojektowane z uwzględnieniem wielopokoleniowego charakteru rynku pracy i stylu życia osób aktywnych zawodowo. W naszych koncepcjach kierujemy się przede wszystkim tworzeniem zdrowego otoczenia, co jest fundamentem holistycznego podejścia do ergonomii miejsca pracy.

Zrealizowane przez nas budynki są też zaprojektowane i eksploatowane w zrównoważony sposób, gdyż pozostają stale pod naszą opieka, również po zakończeniu procesu budowy i ich zasiedleniu. W ten sposób zapewniamy ciągłość realizacji zobowiązań podjętych na etapie koncepcji.

© 2017 CGI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Katowice, Gen. Józefa Sowińskiego 46
Tel.: 32 355 99 40

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice - Wschód w Katowicach
VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000123600
Kapitał zakładowy: 60.000,00 PLN. NIP: 954-23-62-454, REGON: 277467648